Thursday, June 28, 2007

Chaturbuja Gopalan During Vaikasi Visakam

Sri Chaturbuja Gopalan with UbayanAchimAr's during purappAdu on Vaikasi Visakam (His thirunakshatram celebrations) at Thiru ArimEya ViNNagaram - Thirunangur.

No comments: